BOGENSE MARINEFORENING 1942-2012.

 

Bogense Marineforening blev stiftet 23. oktober 1942 – i en mørk tid af Danmarks historie som en medvirkende faktor til fremme af nationalt sammenhold.

 

Foreningen er stiftet på initiativ af havnefoged Osvald Olesen, kriminalbetjent Pryds Hansen, cigarhandler Holger Larsen, bogholder Hans Smith, købmand Ellef Hansen, samt ingeniør A, Vestergaard, der valgtes til foreningens første formand, et hverv han varetog indtil 1976.

 

Foreningens første initiativer var indsamlingen i 1943 til "soldaten og orlogsgastens dag", der gav et flot resultat. Plantning af kongeeg i anlægget ved stranden, for Kong Christian den 10. på hans 75 års fødselsdag den 26. september 1945.

 

Søndag den 11. august 1946 blev der i et lille anlæg ved Bogense Havn indviet en minebøsse, hvor der er indgraveret følgende vers, forfattet af foreningens medlem kredslæge Peter Børresen:

 

Før ville jeg fordærv,

Nu sanker jeg hver skærv,

Som du mig gavmildt skænker,

Til sømændsbørn og enker.

 

Minebøssen anvendes stadig.

 

Ved samme lejlighed blev en 22 meter høj fuldrigget flagmast indviet. Masten er fornyet i 1966 og er i årene derefter pænt vedligeholdt ved venlig støtte fra kommunen, sidst renoveret i 2011. Det lille anlæg er stadig en pryd for by og havn.

 

Den 13. juli 1985 adopterede Bogense Kommune orlogsfartøjet "Thurø", dette skete på opfordring og i samarbejde med marineforeningen, "Thurø" har gæstet Bogense mange gange og hver gang med god selskabelig kontakt med besætning.

 

Siden 27. juni 1950 har Bogense Marineforening haft en marinestue – i 1950-58 på Landbohjemmet og 1958 til 1998 på Bogense Hotel – i 1998 købte foreningen det tidligere missionshus "Bethel" på Rolighedsvej og ved et stort frivilligt arbejde, blev marinestuen indrettet der. Huset er løbende forbedret og vedligeholdt, specielt skal nævnes at der i 2009 blev lagt nyt tag på huset ved venlig donotation fra Skibsreder A. P. Møller og hustrus almene fond.

 

Marinestuen rummer en pæn samling af maritime ting og billeder, hvoraf bør nævnes en kommandobro fra en ophugget DFDS-damper, et gammelt billede med orlogsgaster udstyret med de originale gamle træhatte, der blev benyttet i marinen, og en stor samling modelskibe udført af vort afdøde æresmedlem Regnar Christensen.

 

Bogense Marineforening har i en årrække haft et tæt venskabeligt forhold med Nakskov Marineforening, som bl. a. har foræret os en stor skibsklokke og en orlogskaptajnsuniform , som befinder sig i stuen. Ligeledes har vi fra Bogenses adoptionsskib "Thurø"`s besætning modtaget en del gaver som opbevares i stuen.

 

Foreningen har gennem årene arrangeret mange forskellige arrangementer for medlemmerne og deltaget i andre lokale tiltag, specielt skal nævnes foreningen 25 års jubilæum i 1967 og 50 års jubilæum i 1992, hvor der blandt den store deltagelse var gæster fra landsledelsen. Foreningen har deltaget ved HM Dronningens besøg i 1976, 1988 ved Bogense By 700 års jubilæum og sidst i 2002 hvor foreningen havde den glæde, at vor daværende æresformand, Prinsgemalen aflagde besøg i marinestuen.

 

Ved generalforsamlingen i 2012 kunne formanden berette om en forening, med 70 medlemmer, der kører i roligt gænge med faste arrangementer, herunder åbent i stuen lørdag i ulige uger. Bestyrelsen i 2012 er: formand Carl Albert Johansen, næstformand Carsten Petersen, kasserer Poul Nielsen, sekretær Bent Møller Jensen samt Villy Høj.

 

Foreningens formænd:

1942-1967 - Andreas Vestergaard

1967-1993 – Hans Smith

1993-1999 – Knud Bode Nielsen

1999-2007 – Poul Nielsen

2007-2010 – Per Hansen

2011- - Carl Albert Johansen.

 
 
Formand Hans Smith modtager HM Dronningen den 2. juli 1988
 
 
 
Formand Poul Nielsen taler for Æresformand, Prinsgemalen 6/9-2002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ~~Ssc & Stationary by C.Røjgaard~~