Formandens Beretning:

 

Generalforsamling den 25. Februar 2022

Beretning for året 2021

 

Vi vil starte med at minde vores medlem der er gået fra borde siden sidste generalforsamling:

Tage Andersen. ---- Æret være hans Minde.

 

Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder og vi har deltaget med 3 mand til sendemandsmødet i Skagen i September plus distriktsmøde i Faaborg.

 

Vi havde igen stillet telt op på havnen til By Night og Rosenfestivalen, hvor Knud Skæg havde arrangeret musik med flere bands.

Rosenfestivalen var lige ved at regne væk, men vi nåede dog en god omsætning især ved By Night.

 

I august havde vi en vellykket Grillaften hvor Villy underholdt os.

Fregatskydningen i september forløb også fint, John d. hansen blev Fregatkaptajn og vi hyggede os i Marinestuen bagefter.

  

 

I November var der Kammeratskabsaften hvor der blev serveret flæskesteg, Knud skæg og ”Rocke Steen” leverede god musik.

Julefrokosten og nytårsmønstringen måtte desværre aflyses på grund af Corona.

 

Der har været 5 Lørdagsåbent med 20-25 deltagere, så der må gerne opfordres til at der kommer flere

Til slut vil vi takke alle som har hjulpet til med div. Arbejdsopgaver m.m.

 

Vi har fået 2 nye medlemmer og der er desværre 3 der har udmeldt sig så der pt. 85 medlemmer

                                                                 

Referat fra generalforsamling 2022:

 

Bestyrelsen mødt: Carl Albert, Karsten, Villy, Leif, Bent Møller

 

Medlemmer mødt: 23

 

Bortgået i året: Tage Andersen

 

                      1. Valg af dirigent

                           Gunnar Jensen valgt (indstillet af bestyrelsen)

 

                      2. Bestyrelsens beretning v/Carl Albert

                          Beretningen godkendt og vedlagt

 

                      3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v/Bent Møller

                          Regnskabet godkendt og vedlagt

 

                      4. Bestyrelsens forslag til det kommende år.

                          Vi fortsætter med de sædvanlige aktiviteter, håber at coronaen er ovre, vi prøver at

                           flytte udflugten til om foråret, men ellers hold jer orienteret på hjemmesiden.

 

                      5. Indkomne forslag (der er ingen)

 

                      6. Fastsættelse af kontingent

                          Bestyrelsen foreslår at vi nedsætter det for 2023 til 300kr. ( godkendt af medlemmerne)

 

                      7. Valg til bestyrelsen

                                            Valg af formand

                                            Carl Albert genvalgt

 

                                            Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

                                            Bent Møller og Villy Høj genvalgt

 

                                            Valg af bestyrelsessuppleanter

                                            Leif Larsen er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Allan Asmussen som er

                                            rejst til Spanien.

                                            Alex Sørensen og Hans Ole Dyhr valgt

                     

                      8. Valg af 2 revisorer 1 revisorsuppleant

                                            Knud Erik Petterson, Jørgen Hansen og Tommy Pedersen genvalgt

 

                      9. Valg af sendemænd til sendemandsmøde

                                            Carl Albert, Karsten Pedersen, Bent Møller deltager i Løgstør

 

 

                      10. Valg af flagbærer og reserve flagbærer.

                                            Gunnar Jensen og Henrik Klint genvalgt

 

                      11. Eventuelt

                                            Leif prøvede med en forespørgsel til Ålborg turen, men der var ikke

                                            den store opbagning endnu, vi må ud og ruske op i de gamle Mariner.

                                           

                                            Stort TILLYKKE til Henning Kristiansen, som fik tildelt 25 års tegn i Marineforeningen.

 

 

 

                                            Vi opfordrer Marinerne at følge med på hjemmesiden, her kan man altid

                                            blive opdateret og huske vores arrangementer så man kan blive tilmeldt.

 

                                            Herefter var der spisning( Skipperlabskovs) Bestyrelsen havde igen valgt

                                            fri bar, det blev en hyggelig aften med god stemning. Det ser ud til at vi                                     

                                            nu får mere normale tilstande, så vi kan holde mere åbent i Marinestuen.

 

    

 

 

 
 
   ~~Ssc & Stationary by C.Røjgaard~~