Formandens beretning: 

Generalforsamling den 16-07-2021

Beretning for året 2020

 

Vi vil starte med at mindes vore 5 medlemmer der er gået fra borde siden sidste generalforsamling: Hans Peter Andersen, Finn Sørensen, Hans Steensgaard, Erik Pedersen og Peter Iversen --- Æret være deres minde.

 

Der har været 12 bestyrelsesmøder og vi har deltaget i 2 distriktsmøder, Sendemandsmødet i Svendborg blev aflyst p.g.a.

Corona

Da vi endelig havde overstået vores vandskade i køkken m.m._ nåede vi lige at holde et par lørdagsåbninger og Generalforsamling

Inden Coronaen kom.

I løbet af sommeren nåede vi at holde følgene arrangementer: 

 

    Grillaften med musik med ”Rundt på gulvet”                    

 

    Årets Rosenfestival blev kun afholdt 1 weekend hvor vi havde

    øltelt ved Knud skægs hus på havnen med god omsætning

 

    I august havde vi en vellykket tur til Langelandsfortet med                                            

    Efterfølgende en lækker frokost på Bagenkop kro.

 

    Vi nåede også lige at holde Fregatskydning inden der blev mere

    nedlukning, Fritz Jensen blev Årets fregatkaptajn.

 

I April måned, mens der alligevel var lukket for medlemmerne vedtog vi i bestyrelsen at male stuen i lidt mere friske farver.

Det fik vi så gjort med Villy som tovholder og flere medlemmers hjælp. Vi syntes det blev et flot resultat.

 

Mens vi var i gang fik vi sat lyddæmpningsplader op i loftet og under borde og stole, det havde vi snakket længe om hvordan vi kunne forbedre akustikken, det er da også hjulpet godt.

 

I begyndelsen 2019 begyndte vi at ansøge flere fonde til rep. af hoveddøren eller en hel ny. Efter flere afslag lykkedes det at få Nordfyns Kommune til at betale for en renovering af døren så den

kan holde mange år endnu.

 

Vi vil slutte med takke alle dem der har hjulpet med at gøre en stor indsats for foreningen med div. arbejdsopgaver m.m.

 

Vi har siden sidste generalforsamling fået 3 nye medlemmer så vi er stadig 88 medlemmer.

 

 

Referat fra Generalforsamling Marineforeningen 16-07-2021:

 

Bestyrelsen mødt: Carl Albert, Karsten, Allan, Bent Møller, (afbud Villy)

 

Medlemmer mødt: 15 mariner

 

Bortgået i året: Hans P Andersen, Finn Sørensen, Hans Stensgård, Erik Pedersen, Peter Iversen

 

                      1. Valg af dirigent

                           Gunnar Jensen valgt (indstillet af bestyrelsen)

 

                      2. Bestyrelsens beretning v/ Carl Albert

                          Beretningen godkendt og vedlagt.

 

                      3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v/ Bent Møller

                          Regnskabet godkendt og vedlagt.

 

                      4. Bestyrelsens forslag til det kommende år.

                          Vi fortsætter med de sædvanlige aktiviteter, vi håber at Coronaen er så vi igen

                           ikke skal aflyse på grund af restriktioner, der er desuden udsendt en aktivitets

                           kalender på hjemmesiden.

 

                      5. Indkomne forslag (der er ingen)

 

                      6. Fastsættelse af kontingent

                          Bestyrelsen foreslår uændret for 2022 (350 ) godkendt.

 

                      7. Valg til bestyrelsen

                                            Valg af kasserer

                                            Karsten Pedersen genvalgt.

                                           

                                            Valg af øvrige landsstyremedlemmer

                                            Allan Asmussen genvalgt.

 

                                            Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

                                             Leif Larsen og Alex Sørensen genvalgt.

                                           

                      8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

                                            Knud Erik Petterson, Jørgen Hansen og Tommy Pedersen blev valgt

                                            Per Hansen ønskede ikke at genopstille tak for godt samarbejde.

 

                      9. Valg af sendemænd til sendemandsmøde

                                            Carl Albert, Bent Møller og Villy deltager i Skagen.

 

                      10. Valg af flagbærer og reserve flagbærer

                             Gunnar Jensen og Henrik Klint Genvalgt.

 

...et stort og rungende TILLYKKE til Alex Sørensen og John Jørgensen med deres 40 års jubilæumstegn

John var ikke mødt op men det var Alex som stolt viser sin medalje på billedet herunder

 

                      11. Eventuelt

                            Alex Sørensen og John Jørgensen blev hædret med 40 års jubilæumstegn et

                             stort tillykke.

                            Alex udtalte at vi har fået en flot Marinestue, så noget har vi fået ud af CORONAEN.

                           Tom foreslog at vi udsendte på mail, når vi skulle lave fremtidige reparationer,

                            så flere kunne give en hånd med.

 

                           Herefter var der spisning, (Skipperlabskovs ), bestyrelsen havde denne aften valgt at der var fri bar, vi fik en hyggelig aften med god stemning. Vi håber nu at

                           det hele bliver normalt igen, så vi kan afvikle vores aktiviteter igen.

 

 
 
   ~~Ssc & Stationary by C.Røjgaard~~