Generalforsamling 21-02-2020

 

Referat

 

Bestyrelsen mødt: Carl Albert, Karsten, Villy, Allan, Bent Møller

 

Medlemmer mødt:   34

 

Bortgået i året Ernst Pedersen 1 min stilhed. Ære være hans minde

 

                      1. Valg af dirigent:

                          Gunnar Jensen valgt (indstillet af bestyrelsen)

 

                      2. Bestyrelsens årsberetning v/Carl Albert:

                          Beretningen godkendt og vedlagt

 

                      3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab:

                          Regnskabet godkendt og vedlagt

 

                      4. Bestyrelsens forslag til det kommende år:

                          Vi fortsætter med de samme aktiviteter, Lørdags åbent, Kammeratsskabsaftener, By Night, Rosenfestival, Sommerudflugt evt. Langelandsfortet, Dybbøl, forslag fra medlemmerne.

 

                      5. Indkomne forslag (ingen):

 

                      6. Fastsættelse af kontingent:

                          Uændret 350 kr. for 2021

 

                      7. Valg af bestyrelse:

                                             Valg af formand

                                             Carl Albert genvalgt

 

                                            Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

                                            Villy Høj og Bent Møller genvalgt

                                           

                                            Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

                                            Leif Larsen og Alex Sørensen genvalgt

 

                      8.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

                                            Per Hansen, Knud Erik Petterson og Jørgen Hansen genvalgt

 

                      9. Valg af sendemænd til sendemandsmøde:

                                            Ingen valgt bestyrelsen finder repræsentanter

 

                      10. Valg af flagbærer og reserveflagbærer:

                                            Gunnar Jensen og Henrik Klint genvalgt

 

                      11. Eventuelt:

 

                            Orla Frederik Poulsen havde 40 års jubilæum og fik 40 års medalje stort tillykke

                            skal lyde til ham.

 

                            Bent Møller blev kåret til årets MARINER for hans arbejde med at få

                            Marineforeningen op at køre igen efter vores vandskade og opgør med

                            Topdanmark.

 

                            Formanden takkede dirigenten for god styring af generalforsamlingen.

 

                            Formanden bad om et trefoldigt leve for Marineforeningen.

 

                            Herefter var der spisning (Skipperlabskovs) leveret fra Bogense Hotel,

                            bestyrelsen havde valgt at denne aften skulle være gratis, vi mente at vi skyldte

                            medlemmerne noget efter den lange ventetid, hvor de ikke kunne komme

                            i Marineforeningen. Det blev en rigtig hyggelig aften, god stemning alle var villige

                            til at hente øl. Den aften vil medlemmerne huske lang tid.

 

                           Underskrift dirigent ( Gunnar Jensen )

 

                           Referent: BMJ

 

Stort TILLYKKE til Bent Møller Jensen som blev udnævnt til Årets Mariner

 

 

 
 
 
   ~~Ssc & Stationary by C.Røjgaard~~