Generalforsamling 22-02-2019

 

Referat

 

Bestyrelsen mødt: Carl Albert, Karsten, Bent Møller

 

Bestyrelsen ikke mødt: Villy, Bent L, begge meldt afbud

 

Medlemmer mødt        31

 

 

1.      Valg af dirigent

Gunnar Jensen valgt (indstillet af bestyrelsen)

 

2.      Bestyrelsens årsberetning v/ Carl Albert

Beretningen godkendt og vedlagt

 

3.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab v/Karsten

Tom: Hvor er pengene til opvasker og komfur, det står under indtægter.

Regnskabet godkendt og vedlagt

 

4.      Bestyrelsens forslag til det kommende år

Bestyrelsen foreslår at køre samme linje som 2018, der bliver Kammeretsskabsaftener med foredrag, Sommer gril, Rosenfestival, By Night, Lørdagsåbent, vi prøver med en bustur til Esbjerg til krigsmuseum, samt udlejning af marinestuen.

 

5.      Indkomne forslag

Ingen

 

6.      Fastsættelse af kontingent

Uændret kontingent 350 kr. for 2020

 

7.      Valg af bestyrelse

Valg af kasserer Karsten Pedersen modtager genvalg.

Karsten Pedersen genvalgt

 

Valg af bestyrelsesmedlem Bent Lauersen modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår Allan Flemming Asmussen

Allan Flemming Asmussen valgt (Tillykke)

 

                                            Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

                                            Leif Larsen og Alex Sørensen genvalgt

 

8.      Valg af 2 revisorer 1 revisorsuppleant

                                            Knud Erik Petterson, Per Hansen, Jørgen Hansen genvalgt

 

9.      Valg af sendemænd til sendemandsmøde

Medlemmer som ønsker at komme med henvender sig til Carl Albert inden 1 april og Carl laver papirerne i år er det Randers, det er for egen betaling.

 

10.  Valg af flagbærer og reserveflagbærer

Gunnar Jensen og Henrik Klint genvalgt

 

11.  Eventuelt

Alex ønskede en ekstra øl til maden, bestyrelsen nikkede og jeg mener det blev til 3.

Alex ønskede at vi satte prisen på mad ned til 40 kr. ved lørdags åbent, bestyrelsen tager det op på det kommende bestyrelsesmøde.

Der blev spurgt til en ny hoveddør, projektet er i gang vi leder efter penge, er der nogen som har dem i lommen er vi klar.

Frederik gjorde opmærksom på at huset er betalt, det er nu den daglige drift det drejer sig om.

 

Årets mariner

I år blev det Tommy Pedersen der fik diplomet, han er altid villig til at hjælpe når vi mangler hjælp, altid i godt humør og møder op når der er åbent i Marineforeningen, han får det altid til at blive en god fest. Han er en god ambassadør for vores foreningen. Formanden udelte diplom. Et stort tillykke til TOMMY

 

 

 

Formanden takkede Gunnar Jensen for en fin ledet generalforsamling og der blev råbt tre foldigt hurra for Marineforeningen.

 

Herefter var der tid til den eftertragtede spisning (Skipperlabskovs) Der var allerede bevilget ekstra øl og snapsen stod på bordet. Det blev en fin aften i Marineforeningen der var højt humør hele aftenen.

 

Underskrift dirigent: Gunnar Jensen

 

Referent

BMJ

 
 
 
 
 
 
 
 
   ~~Ssc & Stationary by C.Røjgaard~~