Generalforsamling 23-02-2018

 

Referat

 

Bestyrelsen mødt: Carl Albert, Karsten, Bent Møller

 

Bestyrelsen ikke mødt: Villy meldt afbud, Bent L uden afbud

 

Medlemmer mødt          32

 

 

1.      Valg af dirigent

Gunnar Jensen valgt ( indstillet af bestyrelsen )

 

2.      Bestyrelsens årsberetning v/ Carl Albert

Årsberetning godkendt og vedlagt

 

3.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab v/ Karsten

Regnskabet godkendt og vedlagt.

 

4.      Bestyrelsens forslag for det kommende år

Bestyrelsen foreslår at fortsætte den linje der er kørt der har kørt i 2017 evt. med en udflugt til Thyborøn fiskerimuseum eller Blåvand bunkermuseum.

 

5.      Indkomne forslag

Ingen

 

6.      Fastsættelse af kontingent for 2019

Uændret 350 kr.

 

7.      Valg til bestyrelsen

a.       Valg af formand

Carl Albert (genvalg)

 

b.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

Villy Høj, Bent Møller (genvalg)

 

c.       Valg af bestyrelsessuppleanter

Leif Larsen, Alex Sørensen (genvalg)

 

8        Valg af 2 revisorer og 1 revisorsupplaent.

Per Hansen, Knud Erik Petterson 1. suppl. Jørgen Hansen

                          

 

9        Valg af sendemænd til sendemandsmøde.

Ingen valgt men dem som ønsker at komme med henvender sig til Carl Albert, mødet er i år i Køge.

 

10    Valg af flagbærer og reserveflagbærer

Gunnar Jensen valgt og Henrik Klint reserve

 

11    Eventuelt

Årets mariner

I år blev Gunnar Jensen udnævnt. Han er altid klar med en hjælpende hånd, når der skal ske noget i marineforeningen, han er altid glad og viser stort overskud og møder altid op når vi har angementer. Formanden udelte diplom. Tillykke til Gunnar Jensen.

 

 

 

 

Kurt Dideriksen havde 25 års jubilæum men var ikke mødt op. Stort tillykke til ham.

 

Formanden udelte brocher til Hanne, Connie, Merete, Mille som har gjort en stor indsats i løbet af året. Tillykke til Jer alle.

 

Formanden takkede Gunnar Jensen for en fin ledet generalforsamling

 

Der blev udråbt hurra for marineforeningen.

 

På 1 salen må der gerne ryddes op, alle medlemmer er velkomne, men intet må bortskaffes uden aftale med Carl Albert. Når rummet er ryddet ser vi på en ny indretning.

 

Herefter var der tid til den eftertragtede spisning (Skipperlabskovs) Elvis kom med småkagerne bestyrelsen lavede kaffe. På grund af det gode resultat kunne formanden fortælle at der var gratis ØL og SNAPS til spisningen, det vagte klapsalver og jubel. Det blev en rigtig fin aften i Marineforeningen

 

Underskrift dirigent: ( Gunnar Jensen )

 

Referent

BMJ

 
 
 
 
 
   ~~Ssc & Stationary by C.Røjgaard~~