Årets generalforsamling blev afholdt fredag den 24. februar og der var et rigtig flot fremmøde og en fin stemning hele vejen igennnem.
 
 
 
...et stort TILLYKKE til Villy Høj, der blev årtes Mariner
 
Merete havde gang i regnskabet, hovedet langt nede i tallene og den fine buket,
som også Mille og Ruth modtog for deres store hjælp i Marineforeningen
 
...her er så et tydeligt bevis på at Gunnar er særdeles god til at pakke flag ned ;-)
 
 

Generalforsamling 24-02-2017

 

Referat

 

 

Bestyrelsen mødt               5

Medlemmerne mødt         26

 

Medlemmer mødt             31                    Medlemmer i alt                 74                 

 

 

1.      Valg af dirigent

Gunnar Jensen valgt (indstillet af bestyrelsen

 

2.      Bestyrelsens årsberetning

Årsberetning vedlagt og godkendt

 

3.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab (Merete)

Regnskabet blev godkendt med enkelte spørgsmål angående renter og forsikring, bestyrelsen har arbejdet med posterne men kan ikke ændre på disse tal.

 

4.      Bestyrelsens forslag for det kommende år

Vi vil fortsætte med den linje som er lagt og vil prøve at forbedre tingene evt. få et relevant foredrag i løbet af året. Vi prøver at få oprettet Mobil Pay efter ønske fra medlemmerne.

 

5.      Indkomne forslag

Ingen

 

6.      Fastsættelse af kontingent 2018

Uændret ( 350 kr. )

 

 

7.      Valg af bestyrelse

a.       Valg af kasserer

Karsten Pedersen

b.      Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Bent Lauersen  

c.       Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

Leif Larsen, Alex Sørensen

 

8.      Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Knud Erik Petterson, Per Hansen, 1 suppl. Jørgen Hansen

 

9.      Valg af sendemænd til sendemandsmødet.

Ingen valgt dem som ønsker at komme med henvender sig til formanden.

 

10.  Valg af flagbærer og reserveflagbærer.

Gunnar Jensen og Henrik Klint (reserve)

 

11.  Eventuelt

Årets mariner

Det blev i år Villy Høj han har været flittig og fået malet en stor del af marinebygningen indendørs og han er god til at møde op til vores angementer næsten altid med underholdning. Han fik udleveret diplom. Tillykke til Villy

 

Der blev givet blomster til vores tre flittige piger. Merete, Hanne, Mille for arbejde med regnskab, rengøring og mad.

 

Jubilæum

Bogense marineforening har i år 75 års jubilæum d. 23-10-2017

På generalforsamlingen blev 3 personer fundet til at forslag til jubilæet de mødes med bestyrelsen 06-03-2017 for en drøftelse af mulighederne.

Henning Pedersen

Knud Erik Petterson

Villy Høj

 

Formanden takkede Gunnar for en godt ledet generalforsamling.

 

Der blev udråbt et hurra for marineforeningen.

 

Herefter var der tid til spisning og hyggelig samvær, der var rigtig god stemning.

 

Underskrift dirigent:

 

Referent

BMJ

 

 
 
 
   ~~Ssc & Stationary by C.Røjgaard~~