Bestyrelsesmøde 02-01-2023

 

Mødt: Carl Albert, Karsten, Bent Møller, Leif

 

Fraværende: Villy                   

 

                      1. Nytårsmønstring 14-01-2023 kl. 1200 i Marinestuen, der serveres Gløgg og       

                          Æbleskiver. Mille og Bent køber ind og sørger for køkkenet.               

                          Carl Albert sørger for øl, vin og vand

                          Bestyrelsen møder kl. 1100 for at klargøre.

 

                      2. Opvaskemaskinen skal have et eftersyn BMJ bestiller ved firmaet.

 

                      3. Der er sendt penge til Ukraine det blev til 75000 kr. på landsplan.

 

                      4. Karsten vil gerne udtræde af bestyrelsen, på generalforsamlingen i februar

                          Alle er velkommen til at komme med forslag til nyt bestyrelsesmedlem.

 

                      5. Generalforsamling i Fiskeriforeningen 27-01-2023.

 

                      6. Generalforsamling i Marineforeningen 24-02-2023 mere herom senere.

 

Nyt møde: 06-02-2023 kl. 1700 i Marinestuen

 

Referent

BMJ

 

 
 

 

 

Bestyrelsesmøde 08-02-2023

 

Mødt: Carl Albert, Karsten, Villy, Bent Møller, Leif

 

                     

 

                      1. Generalforsamling 24/2 2023, CA bestiller mad på Hotellet, denne aften er

                          Marineforeningen vært for både MAD og DRIKKELSE så mød op og støt

                          vores gode og hyggelige sammenhold.

                          Gunnar Jensen har sagt ja til at være dirigent, som bestyrelsen indstiller.

                          Karsten modtager ikke genvalg.

                          Bestyrelsen foreslår Thomas Knudsen til at indtræde i bestyrelsen og han har

                          indvilget.

 

                      2. Der er kræfter i bestyrelsen som vil have hævet gebyret til mad til 50 kr. Vi

                          arbejder videre med sagen i den nye bestyrelse.

                          Der er i gennemsnit mellenm 25 og 30 medlemmer til vores lørdagsåbent.

                     

                      3. Opvaskemaskinen trænger til et eftersyn ( BMJ )

 

                      4. Kammeratskabsaften i april måned  - vi arbejder på sagen og vil gerne have indput

                          fra medlemmerne.

 

Nyt møde: 06-03-2023 kl. 1700 i Marinestuen

 

Referent

BMJ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ~~Ssc & Stationary by C.Røjgaard~~