Bestyrelsesmøde 02-01-2023

 

Mødt: Carl Albert, Karsten, Bent Møller, Leif

 

Fraværende: Villy                   

 

                      1. Nytårsmønstring 14-01-2023 kl. 1200 i Marinestuen, der serveres Gløgg og       

                          Æbleskiver. Mille og Bent køber ind og sørger for køkkenet.               

                          Carl Albert sørger for øl, vin og vand

                          Bestyrelsen møder kl. 1100 for at klargøre.

 

                      2. Opvaskemaskinen skal have et eftersyn BMJ bestiller ved firmaet.

 

                      3. Der er sendt penge til Ukraine det blev til 75000 kr. på landsplan.

 

                      4. Karsten vil gerne udtræde af bestyrelsen, på generalforsamlingen i februar

                          Alle er velkommen til at komme med forslag til nyt bestyrelsesmedlem.

 

                      5. Generalforsamling i Fiskeriforeningen 27-01-2023.

 

                      6. Generalforsamling i Marineforeningen 24-02-2023 mere herom senere.

 

Nyt møde: 06-02-2023 kl. 1700 i Marinestuen

 

Referent

BMJ

 

 

 

Bestyrelsesmøde 08-02-2023

 

Mødt: Carl Albert, Karsten, Villy, Bent Møller, Leif

 

                     

 

                      1. Generalforsamling 24/2 2023, CA bestiller mad på Hotellet, denne aften er

                          Marineforeningen vært for både MAD og DRIKKELSE så mød op og støt

                          vores gode og hyggelige sammenhold.

                          Gunnar Jensen har sagt ja til at være dirigent, som bestyrelsen indstiller.

                          Karsten modtager ikke genvalg.

                          Bestyrelsen foreslår Thomas Knudsen til at indtræde i bestyrelsen og han har

                          indvilget.

 

                      2. Der er kræfter i bestyrelsen som vil have hævet gebyret til mad til 50 kr. Vi

                          arbejder videre med sagen i den nye bestyrelse.

                          Der er i gennemsnit mellenm 25 og 30 medlemmer til vores lørdagsåbent.

                     

                      3. Opvaskemaskinen trænger til et eftersyn ( BMJ )

 

                      4. Kammeratskabsaften i april måned  - vi arbejder på sagen og vil gerne have indput

                          fra medlemmerne.

 

Nyt møde: 06-03-2023 kl. 1700 i Marinestuen

 

Referent

BMJ

 

 

 

Ekstra bestyrelsesmøde 15-03-2023

 

Mødt: Thomas, Villy, Leif, Hans Ole, Bent Møller

 

 

1. Ny bestyrelse efter at Carl Albert er sovet ind, derfor er vores suppleant Hans Ole Dyhr indkaldt,

    bestyrelsen har konstitueret sig.

                      Formand:        Thomas Degn Knudsen                                                                                 

                      Næstformand:  Hans Ole Dyhr

                      Kasserer:         Villy Høj

                      Best.medlem    Leif Larsen

                      Sekretær          Bent Møller Jensen

 

2. Der er bestilt et telt til brug på havnen om sommeren.

 

3. Momsregler: Marineforeningens bestyrelse arbejder videre på sagen og vi afventer.

 

4. Adgang til Marineforeningens lokaler bliver fremover kun medlemmer af Marineforeningen og

    deres pårørende . Alex er indformeret.

 

5. Vi skal have ny webmaster til vores hjemmeside Thomas arbejder på sagen.

 

 

Referent:

BMJ

 
 
 

Bestyrelsesmøde 30-03-2023

 

Mødt: Thomas, Hans Ole, Villy, Leif, Bent Møller

 

                      1. Kassebeholdning

 

                      2. Telt til vores salg på havnen til sommer er ankommet, er afleveret til

                           Knud Skæg som vil anvende det til musik på havnen i påsken efter aftale.

 

                      3. Kammeratsskabsaften er på plads. Vi har bestilt en Buffet fra Meny som bliver

                          leveret til Marinestuen. Rocke Steen kommer og underholder.

                          Bestyrelsen mødes kl. 1630 for klargøring af lokale og Buffet.

                                                                                                

                      4. Thomas søger efter en ny webmaster på længere sigt og ser på vores hjemmeside

                          for opdateringer og nyheder

 

                      5. Thomas arbejder med en udflugt til Koldinghus d. 20-05-2023, vi tager det op på                       

                          næste bestyrelsesmøde, det kan blive en rigtig spændende tur.

 

                      6. Grillaften: Leif arbejder med sagen så vi får meldt en dato ud, det er en af de

                          gode aftener med medbragt kød og pølser, desuden Marineforeningens øl, vand og

                          vin til billige priser.

 

                      7. Vi skal have lavet flere nøgler til Marineforeningen, da det er et sikkerhedssystem

                           er det ikke lige til. BMJ arbejder på sagen.

 

                      8. Bestyrelsen får stadig mail fra en ukendt, vedrørende C A SLET dem hurtigst muligt.

 

                      9. Vi arbejder med at rydde op på loftet, og indrette rummet til møder, men nogen

                          er skadet eller forhindret, vi prøver at finde nogle dage.

 

Nyt møde 04-05-2023 kl. 1730 i Marinestuen

 

Referent

 
 
 

Bestyrelsesmøde 04-05-2023

 

Mødt: Thomas, Hans Ole, Villy, Leif, Bent Møller

 

                      1.  Vi har igen salg af øl, vin, vand på havnen ved By Night og Rosenfestival

                           Henholdsvis 28-07-2023 og 05-06-2023 BMJ søger om bevilling for salg

                           på Havnen.                   

 

                      2. Thomas har foreslået at vi holder åben i Marineforeningen nogle gange i ferien Juli og

                           august for at vække interesse for marineforeningen, bestyrelsen arbejder videre                         

                           med sagen til næste møde

 

                      3. Thomas vil gerne have at vores planlægning er mere fremadrettet, det giver også et

                           bedre overblik og medlemmerne kan komme med forslag.

 

                      4. Vi arbejder med et foredrag af Henrik Holck sammen en spisning i Marinestuen

                          Det skulle være 20-10 eller 03-11 Thomas arbejder på sagen.

 

                      5.  Hans Ole køber en mobil telefon til brug i marinestuen vedrørende mobilpay.

 

                      6. Vi har vedtaget at købe et rullebord mere BMJ

 

                      7. Der skal ryddes op på 1. sal, der trænger til at blive sorteret ud, maling på vægene

                          nyt gulvtæppe, så vi kan bruge rummet til bestyrelsesmøder.

 

                      8. Vi laver grillaften 19-05-2023 hvis der er tilslutning nok Leif har pinden.

 

Nyt møde 01-06-2023 HUSK det er nu KL: 1900 i Marinestuen

 

Referent

BMJ

 
 
 

Bestyrelsesmøde 04-06-2023

 

Mødt: Thomas, Villy, Hans Ole, Bent Møller

 

Afbud: Leif

 

                      1. Vi arbejder på at holde åbent i Marinestuen 2 gange i løbet af sommeren,

                           datoerne kommer ved næste møde.

 

                      2. Vi arbejder på at planlægningen skal være mere fremadrettet, så det bliver                              

                          nemmere at planlægge vores års turnus.

 

                      3. Der bliver foredrag med Henrik Holck d. 20-10-20 i Marinestuen. Vi starter med

                          spisning kl. 1800. Leif udsender invitationer ud 3 uger før og igen 1 uge før.

                          Thomas sørger for mad denne gang og vi håber på en hyggelig aften.

 

                      4. Hans Ole har købt mobil telefon BMJ sørger for et simkort. Så kan vi overskue

                          mobilpay betaling.

 

                      5. Hans Ole ser efter et rullebord som aftalt, ellers køber vi et.

 

                      6. Der er gang i oprydningen på 1. sal  - Leif har fået et tilbud fra Paarse, vi har aftalt

                          at der skal ryddes helt op - gulvtæppet af (også på trappen), der skalrepareres og males

                          inden vi bestiller noget, alle skal være med til at smide ud så intet går tabt.

 

                      7. Tilladelser til udskænkning på havnen ved Bye Night og Rosenfestival er næsten

                          på plads, vi mangler d. 06-08-2023.

 

                      8. Vi prøver om vi kan holde bestyrelsesmøde hver anden måned, ellers efter behov.

 

Nyt møde: 20-07-2023 Husk det er kl. 1900 i Marinestuen

 

Referent

 

 

 

Bestyrelsesmøde 07-09-2023

 

Mødt: Leif, Hans Ole, Villy, Bent Møller

 

Afbud: Thomas

 

                     

                        

                     

                          1. Opgørelsen på By Night og Rosenfestival ligger på ca 8000 kr. der var ikke mange

                          besøgende om søndagen, så den bør vi nok droppe, der var ligefrem underskud.

                          Hans Ole foreslog at vi flyttede op til Marineforeningen og lavede udskænkningen

                          der, men det var der ikke enighed om, det har vist sig at der skal musik til for at vi

                          kan sælge øl og vin. Vi tager det op igen på næste møde.

                                           

                      2. Vi holder fremover bestyrelsesmøde hver anden måned, eller efter behov.

 

                      3. Der er enighed om at vi laver et aktivitetshold som kan være til hjælp for                                    

                          bestyrelsen når vi har arrangementer i Marineforeningen ( BMJ )

 

                      4. Der kan ikke iværksættes ombygninger eller tiltag af anden art uden at det er                              

                          godkendt af bestyrelsen.

 

                      5. Fregatskydning er på plads vi håber på et godt fremmøde, Leif har lige udsendt en

                          rykker. Vi håber på en rigtig hyggelig dag.

                                            Mille og Bent sørger for morgenmad rundstykker, kaffe og en skarp

                                            Bent bestiller bus

                                            Bent Sikkerhedsofficer under skydningen

                                            Hans Ole Standpladskommandør og leder skydningen samt fører

                                            Skydelister

                                            Karsten sælger kugler og kort til den øvrige skydning

 

                      6. Thomas sørger for dagen med Henrik Holck i Marinestuen 20-10-2023 kl. 1800

                                           

                      7. Leif har overtaget mobilen for at se om vi kan få lagt mobilepay på.

 

 

 

 

 
   ~~Ssc & Stationary by C.Røjgaard~~