Bestyrelsesmøde 03-01-2022

 

Mødt: Carl Albert, Karsten, Leif, Bent Møller, Villy

 

 

                      1. I år sender vi girokort ud til opkrævning af kontingent, næste år skulle vi gerne have 

                          et system hvor vi sender det på mail C A arbejder på sagen.

 

                      2. Vi prøver om lørdagsåbent kan begynde igen 22-01-2022, hvis vi ikke får flere

                          nedlukninger. Vi har jo aflyst både den lille julefrokost og nytårsmynstring på

                          grund af coronaen.

 

                      3. Leif Larsen har lovet at skrive et indlæg til medlemsbladet, og vi opfordre også

                          vores medlemmer til at komme med indlæg man henvender sig til Carl Albert

                          for at få tidsfristerne, de står også i vores medlemsblad.

 

                      4. Vi skal have hjemmesiden op at køre igen, BMJ aftaler med Conny Røjgård

                           hvad vi mangler. Det er også aftalt at bestyrelses referatet kommer på

                           hjemmesiden fra d. 01-01-2022.

 

                      5. Der er ved at blive planlagt udflugt til Ålborg, nu prøver vi med en forårsudflugt

                          sidst i april og håber vi kan få flere medlemmer med gerne en stor bus helt fyldt.

 

 

Nyt møde 07-02-2022 kl. 1700

 

Referent

BMJ

 
 
   ~~Ssc & Stationary by C.Røjgaard~~