Bestyrelsesmøde 28-11-2022

 

Mødt: Carl Albert, Villy, Karsten, Bent Møller

 

Afbud: Leif

 

                      1. Opvaskemaskinen skal have et eftersyn (BMJ)

 

                      2. Jubilæum var en succes alle marinere syntes vi havde en hyggelig aften

                          på Bogense Hotel.

 

                      3. Lille julefrokost 03-12-2022 kl. 1200 i Marinestuen

                                            a. Milles julemenu

                                            b. Pris 60kr./person

                                            d. Mille vil gerne have hjælp til oprydning efter spisningen.

                                            e. Bestyrelsen møder kl. 1100 til klargøring.

 

                      4. Nytårsmønstring 14-01-2023, hvor der vil være gløck og æbleskiver.

 

                      5. Bogense Marineforening har bevilget 10 kr./medlem til Ukraine efter opfordring

                          fra Landsforeningen.

 

                      6. Huslejen stiger for udlejning af Marinestuen til 1600 kr. fra 01-01-2023. Kun nye

                          udlejninger.

 

                      7. Der holdes øje med strømforbruget i Bygningen.

 

Nyt møde: 02-01-2023 kl. 1700 i Marinestuen.

 

Referent

BMJ

 

 

Bestyrelsesmøde 26-09-2022

 

Mødt: Carl Albert, Karsten, Villy, Leif, Bent Møller

 

 

                      1. Jubilæum søndag 23-10-2022 kl. 1800 på Bogense Hotel ( 80 år )

                          Otterup seniorband kommer og spiller Aftalt pris 4000 kr.

                           Buffet nr. 2 m/ vin, øl, vand ad. Libitum pris 450 kr. pr. person

                           Ingemarie og Thorkild indbyder til jubilæet som æresmedlemmer.

                           Der skal serveres natmad klar suppe med boller

                           C A udsender indbydelse til medlemmerne inder 01-10-2022 og igen 15-10-2022

                           Der vil være en egenbetaling på 200 kr./person.

 

                      2. Vi skal have lavet eftersyn på vores opvasker BMJ, Vores saltanlæg er lige efterset,

                          Alt er ok.

                     

                      3. Lørdagsåbent starter 08-10-2022 med Karsten som vært, håber at Marinerne vil møde talstærkt op.

 

                      4. Vi ser på huslejen efter 01-01-2023, den skal muligvis sættes op på grund af stigende energipriser.

 

Nyt møde 31-10-2022 kl. 1700 Marinestuen.

 

Referant

BMJ

 

 

Bestyrelsesmøde 07-09-2022

 

Mødt: Carl Albert, Karsten, Villy, Leif, Bent Møller

 

                      1. Fregatskydning lørdag 17-09-2022 kl. 0900 i Marinestuen. C A laver indbydelse.

                          Mille og Bent sørger for morgenmad i Marinestuen. C A sørger for transport til                      

                          Skyttehuset i Nr. Esterbølle, efter skydningen er der fællesspisning i Marinestuen.

                          C A sørger for at fregatten er klar til skydningen

                          Der vil også være skydning for damerne, C A sørger for præmie.

                          Åben skydning vil der være, pris 20 kr./ skive

                          Bent Møller er sikkerhedsofficer på skydebanen.

                          C A standpladskommandør sørger for afviklingen af skydningen.

                          Karsten regnskabsfører

                          Der kan købes øl, vand, og vin til vores altid lave priser, håber på stort fremmøde.

                          Prisen for morgenmad, køretur og skydning 125 kr.

                          Bestyrelsen møder en time før til opstilling og klargøring

 

                      2. Vi har i år 80 års jubilæum som vil blive fejret på Bogense Hotel søndag 23-10-

                           2022 kl. 1800 med stor buffet, musik og dans, C A sender indbydelse

                           egenbetaling er 200 kr. Håber at marinerne støtter op om jubilæet.

 

                      3. Vi skal have lavet eftersyn på vores opvasker. BMJ  tovholder.

 

                      4. Det er vedtaget at vi køber et grønt telt med udtræk, som kan bruges på havnen.

                          Det er en Easy up pavillon med fire sidepaneler og noget sammenkobling

                          pris ca. 6000 kr. fra Teltpartner. Indkøb i foråret.

 

Nyt møde: 03-10-2022 kl. 1700 Marinestuen

 

Referent

BMJ

 
 

Bestyrelsesmøde 25-07-2022

 

Mødt: Carl Albert, Villy, Bent Møller

 

Afbud: Leif / Ikke mødt: Karsten

 

                            1. Bevilling til salg af vin og øl på havnen.

                                            a. By Night  29-07-2022 fra kl. 1700-2300

                                            b. Rosenfestival 06-08-2022 fra kl. 1000-1800

                                            c. Priser på øl, vin og vand Øl 30 kr. Vin 140 kr. Glas vin 35 kr.

                                                Vand 25 kr.

 

                      2. Flagmasten er på plads nylakeret og ligner næsten en ny

 

                      3. Grillfesten d. 25-06-2022 blev aflyst da der ikke var tilmeldinger nok.                    

 

                      4. Bogense Marineforening har 80 års jubilæum 23-10-2022 alle bedes komme med

                          forslag, hvordan vi skal fejre dagen, bestyrelsen er åben for gode forslag.

 

                      5. Leif træffes ikke i 2 mdr.

                         

                      6. Der skal laves eftersyn på opvaskeren BMJ

 

                      7. Vi har solgt øl, vin og vand på havnen hvor de gamle træskibe var på besøg, der

                           var mødt mange mennesker op, så det blev en god dag.               

 

                      8. Husk næste store arrangement er Fregatskydning 17-09-2022, vi starter med

                          morgenmad i Marinestuen (HUSK TILMELDING)

 

 

Nyt Møde 05-09-2022  kl.1700 i Marinestuen.

 

Referent

BMJ

 

 

Bestyrelsesmøde 01-06-2022

 

Mødt: Carl Albert, Karsten, Villy, Bent Møller

 

Afbud: Leif

 

                     1. Bevilling til salg af vin og øl på havnen.

                                            a. Gl. Træskibe 24-07-2022 fra kl. 1000-1800

                                            b. By Night       29-07-2022 fra kl. 1700-2300

                                            c. Rosenfestival06-08-2022 fra kl. 1000-1800

 

                     2. Flagmasten er udsat til uge 23 da kranbilen er i stykker.

 

                     3. Der stilles telt op ved Knud Skæg d. 22-06-2022 vi møder med folk fra Marineforeningen C.A. giver besked med tidspunktet.

 

                     4. Grillaften i Marineforeningen 25-06-2022 kl. 1800. Efter spisningen , vil vi vise den gamle Marta film. Medlemmer og gæster har selv kød eller pølser med.             

                         Marineforeningen sørger for Grillkapasitet, kartoffelsalat, brød og fint salatbord - pris 35 kr. Bestyrelsen møder kl. 1700 til klargøring.

 

                      5. BMJ træffes ikke fra 25-06-2022 til 09-07-2022

                          C.A. træffes ikke fra 03-07-2022 til 23-07-2022

                          Leif  træffes ikke de næste 2 mdr.

 

                      6. Der skal laves eftersyn på opvaskeren BMJ

 

                     7. Rækværk skal efterses for alger BMJ

 

Nyt Møde 20-06-2022 kl. 1700 i Marinestuen.

 

Referent

BMJ

 

 

Bestyrelsesmøde 02-05-2022

 

Mødt: Carl Albert, Karsten, Villy, Bent Møller

 

Afbud: Leif Larsen

 

                      1. Udflugten til Ålborg gik fint, der var god stemning på hele turen. Ålborg

                          marineforening havde sørget for mad, alle var godt tilfreds.

                          Der var 14 med på turen, vi havde håbet på flere.

 

                      2. Flagmasten på havnen, kommer ned i juni måned og bliver renoveret, havnen

                          betaler alle materialer.

 

                      3. Vi har måske fundet musik til Rosenfestivalen, Villy prøver at samle sit band.

 

                      4. Det bliver nok et mindre telt vi får stillet op i år ved Knud Skæg, når vi sælger øl på 

                          havnen til Gamle Træskibe, By Night, Rosenfestivalen,

 

                      5. Grillaften i Marinestuen 25-06-2022 efter spisningen, vil vi køre den gamle 

                          Martafilm, folk har selv grillkød eller pølser med, Marineforeningen sørger for

                          Grillkapasitet, kartoffelsalat, brød og fint salatbord. Festen starter kl. 1800 

                          bestyrelsen kl. 1700 for klargøring. Pris for brød og salatbord 35 kr.

 

                      6. Vi skal have lavet service på opvaskemaskinen BMJ kontakter firmaet.

 

                      7. Arealer udendørs renholdes og alger på rækværk mod nabo fjernes BMJ

 

Nyt møde: 01-06-2022 onsdag kl. 1700 Marinestuen

 

Referent

BMJ

 

 
Bestyrelsesmøde 04-04-2022

 

Mødt: Carl Albert, Karsten, Leif, Bent Møller

Afbud: Villy

 

                      1. Der er på nuværende tidspunkt kun tilmeldt 20 til vores kammeratskabsaften

                          vi håber at der bliver fyldt mere op inden fredag. Pris 130 kr. Alle i bestyrelsen

                          møder kl. 1700 til klargøring.

 

                      2. Vores Ålborgtur bliver d. 01-05-2022 med afgang fra Bogense kl. 0800.

                           Prisen er sat til 200 kr. til frokost i Marinestuen i Ålborg samt billet til

                           museet. Håber det bliver en hyggelig tur og god tilmelding. Vi tager en kop kaffe

                           og et rundstykke på vej derop Marineforeningen giver.

 

                      3. Carl Albert arbejder videre med flagmasten den skal males her i sommer.

 

                      4. Grillaften her har marinerne selv bøffer med, resten sørger Marineforeningen for

                           der kan købes de sædvanlige drikkevare til billige priser. Dato 25-6-2022 kl. 1800

 

                      5. Der sælges øl på havnen til Gamle træskibe 24-07-2022, By Night 29-07-2022

                          og Rosenfestivalen 06 og 07 aug 2022. Knud Skæg spiller til Gamle træskibe og

                          By Night. Vi arbejder på at finde musik til Rosenfestivalen.

 

Nyt møde: 02-05-2022 kl. 1700 Marinestuen

 

Referent

BMJ

 

 

Bestyrelsesmøde 21-03-2022

 

Mødt: Carl Albert, Karsten, Villy, Leif, Bent Møller

 

                     

 

                      1. Kammeratsskabsaften 08-04-2022, vi bestiller mad fra Hallen koteletter i fad

                          og en lille dessert pris 130 kr. Der er tilmelding på Carl sender ud. Villy sørger for

                          musikken start kl. 1800

 

                      2. Lørdagsåbent bliver fra efteråret 2022 holdt i de lige uger start uge 40.

 

                      3. Fregatskydning er den 17-09-2022 BMJ sørger for banen er klar.

 

                      4. Udflugten til Ålborg bliver 01-05-2022 mere herom senere.         

 

                      5. Sendemandsmødet har vi sendt afbud til da alt er optaget på Løgstør Parkhotel, der

                          var ellers lovet at det ikke manglede plads.

 

                      6. Leif er væk ude at sejle fra maj til september.

 

                      7. Der afholdes grillaften den 25-06-2022, hvor man selv medbringer sine bøffer,

                          resten sørger Marineforeningen for, der sælges vin, øl og vand til de sædvanlige

                          små priser

 

                      8. Gamle træskibe 24-07-2022 vi sælger øl på havnen, 29-07-2022 By Night er der også øl, vin og vand Knud Skæg spiller. Rosenfistivalen er vi der også, vi prøver at få fat i Kuglen og Planken til at spille.

 

                      10. Carl Albert rejser udenlands i juli måned

 

                      11. Flagmasten skal ordnes C A har pinden.

 

Nyt Møde 04-04-2022 kl. 1700 Marinestuen

 

Referent

BMJ

 

 

Bestyrelsesmøde 01-02-2022

 

Mødt: Carl Albert, Karsten, Villy, Leif, Bent Møller

 

 

                      1. Så starter vi med lørdags åbent 05-02-2022 Mille og Bent tager første tur, vi

                          håber på et pænt fremmøde ca 30 personer.

 

                      2. Vi har vedtaget at nedsætte kontingentet på generalforsamlingen til 300 kr.

 

                      3. Generalforsamling C A bestiller mad på Bogense Hotel og udsender indkaldelse

                           til medlemmerne. Generalforsamlingen fremrykkes til kl. 1800, bestyrelsen møder

                           kl. 1700 til klargøring.

 

                      4. Fregatskydning er fastsat til d. 17-09-2022

 

                      5. Vi prøver at lave en udflugt til Ålborg 23-04-2022

 

                      6. Der købes en lille fryser til Marineforeningen (Leif eller Carl )

 

                      7. Vores flagmast på havnen skal ned og smøres, C A aftaler med Havnen (Thomas)

 

Nyt Møde: Tirsdag 01-03-2022 kl. 1700 Marinestuen

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde 03-01-2022

 

Mødt: Carl Albert, Karsten, Leif, Bent Møller, Villy

 

 

                      1. I år sender vi girokort ud til opkrævning af kontingent, næste år skulle vi gerne have 

                          et system hvor vi sender det på mail C A arbejder på sagen.

 

                      2. Vi prøver om lørdagsåbent kan begynde igen 22-01-2022, hvis vi ikke får flere

                          nedlukninger. Vi har jo aflyst både den lille julefrokost og nytårsmynstring på

                          grund af coronaen.

 

                      3. Leif Larsen har lovet at skrive et indlæg til medlemsbladet, og vi opfordre også

                          vores medlemmer til at komme med indlæg man henvender sig til Carl Albert

                          for at få tidsfristerne, de står også i vores medlemsblad.

 

                      4. Vi skal have hjemmesiden op at køre igen, BMJ aftaler med Conny Røjgård

                           hvad vi mangler. Det er også aftalt at bestyrelses referatet kommer på

                           hjemmesiden fra d. 01-01-2022.

 

                      5. Der er ved at blive planlagt udflugt til Ålborg, nu prøver vi med en forårsudflugt

                          sidst i april og håber vi kan få flere medlemmer med gerne en stor bus helt fyldt.

 

 

Nyt møde 07-02-2022 kl. 1700

 

Referent

BMJ

 
 
   ~~Ssc & Stationary by C.Røjgaard~~