AKTIVITETSKALENDER 2023

 

28. januar  -  Lørdagsåbent

 

11. februar -  Lørdagsåbent

 

24.februar - Generalforsamling – kl. 18.00

ORDINÆR GENERALFORSAMLING         

 

   Afholdes i Marinestuen:

   Fredag den 24. Februar 2023 kl. 18.00 præcis.

 

   Dagsorden:

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens årsberetning

3.      Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.

4.      Bestyrelsens forslag, herunder eventuel orientering om planer for det kommende år.

5.      Indkomne forslag.

6.      Fastsættelse af kontingent for 2024.

7.      Valg af Bestyrelse:

a.       Valg af kasserer: Karsten Petersen (modtager ikke genvalg)

b.      Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: Leif Larsen (modtager genvalg)

c.       Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Alex Sørensen og Hans Ole Dyhr (modtager genvalg     

8.      Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: Knud Erik Petterson, Jørgen Hansen og

Tommy Pedersen (modtager genvalg)

9.      Valg af sendemænd til sendemandsmøde. Ærøskøbing 5-7. maj

10.  Valg af flagbærer reserveflagbærer: Gunnar Jensen og Henrik Klint (modtager genvalg)

11.  Eventuelt

 

 

Forslag til foreningen bedes afleveret skriftlig til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en gang SKIPPERLAPSKOVS.

 

Nb! Husk at betale kontingent inden generalforsamlingen, kr.300.- kontonr:6860-245731

 eller mobilpay:28616.

 

                                                             

Medlemmer der ønsker at deltage i spisning, bedes tilmelde sig til Carl: Telefon: 30693127 eller

mail: cajfutte@stofanet.dk – senest tirsdag den 21. februar

 

 

 

EMBEM BÆRES

 

BESTYRELSEN.

 

 

11. marts - Lørdagsåbent

25. marts -  Lørdagsåbent

14. april -  Kammeratskabsaften

 

Vi opfordrer venligst medlemmerne til at tage en tørn som vært ved lørdagsåbent – koordineres af

Karsten – mobil nr. 24 47 55 12                

 

                                     Venlig hilsen Bestyrelsen

 

 

 
 
 
   ~~Ssc & Stationary by C.Røjgaard~~