BOGENSE MARINEFORENINGS

 

AKTIVITETSKALENDER – 2021-2022            

 

                                                                                 

25. Juni – kl. 18.30 – Åbningsfest med varm mad og musik

 

KAMMERATSKABSAFTEN / ÅBNINGSFEST FOR MEDLEMMER MED LEDSAGERE.

 

FREDAG DEN 25. juni 2021 KL. 18.30.

 

Vi starter med spisning af:

 

        Menu: Flæskesteg og Citronfromage

                        

                    Kaffe og småkager

 

 

Herefter musik i nogle timer, som ”Villy og Rundt på gulvet” har lovet at glæde os med.

 

Foreningen betaler arrangementet incl. drikkelse

 

Tilmelding til Carl – telefon 30693127 – mail – cajfutte@stofanet.dk senest mandag den 21.juni

 

                                 Venlig hilsen

 

                                     Bestyrelsen.

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

16  juli – kl. 18.30 - Ordinær Generalforsamling

 

afholdes i marinestuen:

Fredag den 16. Juli 2021– kl. 18.30 præcis.

 

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent.

2.   Bestyrelsens årsberetning.

3.   Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.

4.   Bestyrelsens forslag, herunder eventuel orientering om planer

for det kommende år.

5.   Indkomne forslag

6.   Fastsættelse af kontingent for 2022.

7.   Valg af bestyrelse:

                      a. Valg af kasserer: Karsten Petersen (modtager genvalg)

                      b. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: Allan Asmussen

                           (modtager genvalg)

 c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Leif Larsen og Alex

     Sørensen         

8.   Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: Per Hansen,

          Knud Erik Petterson og Jørgen Hansen

9.   Valg af sendemænd til sendemandsmøde.

10.Valg af flagbærer og reserveflagbærer: Gunnar Jensen og

          Henrik Klint

11.Eventuelt.

 

Forslag til foreningen bedes afleveret skriftlig til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Efter generalforsamlingen er der spisning.

 

                                MENU: SKIPPERLABSKOVS kr.100

 

Medlemmer der ønsker at deltage i spisning, bedes tilmelde sig til

Carl – telefon 30 69 31 27 – mail: cajfutte@stofanet.dk – SENEST 12. Juli 2021.

 

 

                                                                             BESTYRELSEN.

EMBLEM BÆRES          

 

----------------------------------------------------------------------------

 

 

30. Juli – ”By Night” – ølsalg på havnen

  7.og 8. August – ”Rosenfestival”-ølsalg på havnen 

20. August – Grillaften

18. September – kl. 09.00 – Fregatskydning

  2.  Oktober – Lørdagsåbent

16. Oktober – Lørdagsåbent

30. Oktober – Lørdagsåbent

12. November – Kammeratskabsaften

27. November – Lørdagsåbent

11. December – Lille julefrokost

 

2022

  8. Januar – Nytårsmønstring kl. 14.00

22. Januar – Lørdagsåbent

  5. Februar – Lørdagsåbent

19. Februar – Lørdagsåbent

25. Februar –Ordinær generalforsamling – kl. 18.30

  5. Marts – Lørdagsåbent

19. Marts - Lørdagsåbent

  8. April – Kammeratskabsaften.

 

vi opfordrer venligst medlemmerne til at tage en tørn som vært ved lørdagsåbent – koordineres af Karsten – mobil nr. 24 47 55 12.

 

Venlig hilsen Bestyrelsen

 

 
 
 
   ~~Ssc & Stationary by C.Røjgaard~~